Motivarea în drept a cererii de urgentare a redactării unei sentinţe judecătoreşti

Având în vedere gradul de ocupare al instanţelor judecătoreşti (mai ales ale celor din Bucureşti), nu doar o singură dată am fost pus în situaţia de a aştepta mai mult de patru luni (uneori chiar şi şase) pentru ca o sentinţă să fie redactată. Remediul pentru această situaţie nu s-a găsit până în prezent, din câte ştiu eu.

Am încercat să solicit urgentarea redactării sentinţei formulând cereri în acest sens. Unele s-au soldat cu succes, altele nu. Cert este că datorită acestei situaţii, mi-am pierdut mut timp la birou redactând astfel de cereri.

În fapt, motivarea poate fi diversă, în funcţie de situaţie. În drept însă, nu prea am găsit cu ce să-mi întemeiez cererile. Singurul temei serios, şi cam şubred, este art. 264 alin.1 Cod procedură civilă, numai că termenul de 30 de zile prevăzut de acesta este un termen de recomandare, fără să implice vreo sancţiune.

Astfel stând lucrurile, m-am gândit că poate instanţa va fi mai îngăduitoare dacă mă chinui puţin cu cererea şi o motivez niţel în drept. Mai jos redau temeiurile de drept ce pot fi folosite în motivarea unei cereri de urgentare. Nu am pretenţia să fie cele mai bune, nici măcar foarte bune. Poate tu, cel care citeşti acum mai cunoşti câteva şi le postezi la comentarii. Cine ştie ce iese…  Poate până la urmă găsim un motiv solid.

Aşa cum am spus, în cele ce urmează, voi enumera temeiurile de drept pe care le-am folosit în motivarea cererilor de urgentare a redactării hotărârilor judecătoreşti:

1. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti din 22/09/2005 – reglementează măsurile menite să asigure soluţionarea cu celeritate a cererilor primite, astfel:

  • conform art. 5 alin. 2 lit. g), Judecătorii au următoarele îndatoriri: să soluţioneze într-un termen rezonabil cauzele deduse judecăţii (chiar dacă judecătorul s-a pronunţat asupra unei cereri, nu se poate considera că dosarul a fost soluţionat atâta timp cât pronunţarea orală, în şedinţă, sau verificată la condică, este lipsită de eficienţă, neputându-i folosi petentului);
  • conform art. 47 – „Persoanele cu atribuţii de control verifică cel puţin o dată pe lună efectuarea în termen a lucrărilor şi calitatea acestora şi consemnează constatările şi propunerile în registrul de control, care se păstrează de către preşedintele instanţei” – de aici se poate concluziona că respectarea efectuării lucrărilor la termen este solicitată şi verificată;
  • conform art. 52 alin. 1 lit. g), grefierul şef de secţie urmăreşte tehnoredactarea în termen a hotărârilor întocmite în concept de judecătorii secţiei;
  • conform art. 109 alin. 1A doua zi după pronunţarea hotărârilor, grefierii sunt obligaţi să prezinte dosarele soluţionate şi cele în care judecata a fost suspendată grefierului-şef, iar la curţile de apel, tribunale şi tribunalele specializate, şi persoanei cu atribuţii pe linie de statistică, spre a fi înregistrate în registrul de evidenţă a redactării hotărârilor, în situaţiile statistice, precum şi în celelalte evidenţe.”
  • conform art. 110 alin. 1 „Cel mai târziu a patra zi după pronunţare sau după înregistrarea căii de atac, grefierul de şedinţă va preda dosarele judecătorilor, în vederea motivării hotărârilor, după ce, în prealabil, a întocmit partea introductivă a acestora.”

Aşa cum se poate observa, în toate textele de lege amintite mai sus, se vorbeşte despre soluţionarea cererilor într-un termen rezonabil şi despre termene care trebuie respectate. Mai mult decât atât, în conformitate cu art. 260 alin.1 şi art. 264 alin.1 Cod procedură civilă, pronunţarea se poate amâna pentru un termen ce nu poate depăşi 7 zile, iar redactarea hotărârii se face în termen de 30 de zile de la pronunţarea ei, acestea fiind norme care trebuie aplicate. În opinia mea, la redactarea articolelor menţionate mai sus, în special a art.  52 alin. 1 lit. g), art. 109 alin. 1 şi art. 110 alin. 1, s-a avut în vedere termenul de 30 de zile prevăzut de art. 264 alin.1 Cod procedură civilă. Doar astfel se poate explica faptul că a doua zi după pronunţarea hotărârilor, grefierii sunt obligaţi să prezinte dosarele soluţionate spre a fi înregistrate în registrul de evidenţă a redactării hotărârilor, iar cel mai târziu a patra zi după pronunţare grefierul de şedinţă va preda dosarele judecătorilor, în vederea motivării hotărârilor.

2. art. 264 alin.1 Cod procedură civilă – redactarea hotărârii se face în termen de 30 de zile de la pronunţarea ei;

3. art. 6 par. 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului – prin întârzierea redactării hotărârii se îngrădeşte dreptul la un proces echitabil prin nerespectarea termenului rezonabil de finalizare a procesului civil [cauza Katte Klitsche de la Grange contra Italiei (hotărârea din 27.10.2994) Curtea europeană a stabilit că este foarte important ca pe parcursul procesului de administrare a justiţiei să nu intervină întârzieri apte de a pune la îndoială eficienţa şi credibilitatea actului de justiţie – cam tras de păr, dar poate merge];

4. art. 91. – (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor – aceştia „sunt obligaţi să rezolve lucrările în termenele stabilite şi să soluţioneze cauzele în termen rezonabil, în funcţie de complexitatea acestora, şi să respecte secretul profesional.” – şi aici consider că se are în vedere pe lângă alte termene şi termenul de 30 de zile stabilit pentru redactarea hotărârii.

Un comentariu

Filed under cereri si actiuni

One response to “Motivarea în drept a cererii de urgentare a redactării unei sentinţe judecătoreşti

  1. dragonis

    vezi si cauza kurbatov v. Russia – hotarare din data de 2.10.2008, paragraful 30! poate este util.

Lasă un răspuns

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s